Modele iteracyjno-przyrostowe

Jednym z ważniejszych usystematyzowanych procesów iteracyjnego wytwarzania oprogramowania jest Rational Unified processus (RUP), opracowany w latach 90 `XX wieku przez firmę Rational Software, przejętą Potem przez IBM. RUP zakłada iteracyjne pełni do la realizacji projektu, podczas Wymagania wôząz procesu wytwarzania oprogramowania często się zmieniają, NP. ze względu na zmiany potrzeb użytkownika końcowego, dokumencie samej Architektury, Czy też lepszego zrozumienia problemu przez programistów. Wytwarzanie oprogramowania w oparciu o iteracje Pozwala Najpierw skupić się na obszarach najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych, aby w Toku la realizacji projektu mortel niepowodzenia spadało. W trakcie la realizacji dość szybko pojawiają się opinie OD użytkowników je testerów, Dzięki czemu programiści mogą skupić się na węższej dziedzinie, zauważalnie podnosząc qualité finalnego produktu. Projekt wykorzystujący pełni iteracyjne będzie posiadał jeden Główny plan FAZ, wraz z pewnymi kamieniami milowymi (NP. funkcjami, które powinny w danym momencie się pojawić), ALE także Wiele planów iteracji, których Liczba zwiększać się będzie wraz z upływem czasu i postępami w projekcie. oszacuje koszt Pracy i materiałów, będzie też w stanie utworzyć bardzo szczegółowy harmonogram, qui ma spore szanse na odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wynika à z tego, że budowa nie tylko Domu, ALE i każdego do budowlanego oparta jest na planach przygotowanych na exemple przez architekta, je zadaniem firmy Budowlanej jest odwzorowanie tych planów w rzeczywistości. Z Tego wynika, racjay Jasne jest, Kiedy jakie materiały BUDOWLANE powinny zostać użyte na qui Element budowli. modèle de développement itératif: un cycle de vie de développement où un projet est divisé en un nombre généralement élevé d`itérations.

Une itération est une boucle de développement aboutissant à une version (interne ou externe) d`un produit exécutable, un sous-ensemble du produit final en cours de développement, qui se développe de l`itération à l`itération pour devenir le produit final. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem wersja 2,0] Istnieją różne koncepcje la realizacji projektów.